- -
UPV
 
Diploma d'Estudis Avançats
Títols Processos i serveis Diploma d'Estudis Avançats  ...
Alumnat de tercer cicle que haja obtingut la suficiència investigadora.
Per a retirar el certificat-Diploma d'Estudis Avançats, s'han de dirigir la Unitat de Títols.

Terminis:

En qualsevol moment, transcorreguts 15 dies des de la sol·licitud.


Observació:
Pot retirar també el diploma qualsevol persona amb l'autorització de la persona interessada aportant un escrit dirigit a la Unitat de Títols, i s'ha d'identificar mitjançant el DNI.

EMAS upv