- -
UPV
 
Diploma d'Estudis Avançats
Títols Processos i serveis Diploma d'Estudis Avançats  ...
Acreditada la suficiència investigadora.
Acreditada la suficiència investigadora, el doctorand/a pot sol·licitar el certificat-Diploma d'Estudis Avançats.

Per a obtenir més informació, consulteu ací.

L'expedició del certificat-diploma està subjecta al pagament d'una taxa fixada anualment amb aquesta finalitat pel Govern Valencià.Terminis:

En qualsevol moment, una vegada s'han acomplit els requisits establits en la normativa vigent.

EMAS upv