- -
UPV
 
Unitat de Títols
Títols  ...
Reial decret 967/2014, 21 de novembre350Kb
S’hi estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, i per a convalidar estudis estrangers d’educació superior. També s’hi estableix el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Més informació: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

EMAS upv