- -
UPV
 
CONSEJO SOCIAL
Consejo Social CONSEJO SOCIAL  ...

El Consell Social de la Universitat Politècnica de València és l'òrgan encarregat de la supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la universitat i del rendiment dels seus serveix. Així mateix, s'ocupa de promoure la col.laboració de la societat en el finançament de la universitat, així com les relacions entre esta i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l'activitat universitària. Les competències d'aquest òrgan estan establides en la Llei 2/2003, de 28 de gener de la Generalitat de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.


EMAS upv