- -
UPV
 
BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA
Consejo Social BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA  ...

La Universitat juga un paper fonamental en la transmissió de coneixement a una societat que, cada vegada, li exigeix major implicació. En la hui coneguda com a tercera missió de la universitat, la contribució al desenvolupament econòmic i social, resulta fonamental la transferència de la investigació a la societat, així com la millora de la inserció laboral dels titulats. En l'impuls d'aquest model juga un paper trascendental la labor del Consell Social com a nexe d'unió entre la institució universitaria i la societat.

El Consell Social de la Universitat Politècnica de València, que tinc l'honor de presidir, és l'òrgan col.legiat de participació de la societat en la universitat i, com a tal, té per objectiu fomentar la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre ambdós per a incrementar els seus avantatges competitius.

El treball continuat desenvolupat en totes les accions dutes a termes des del Consell Social ha contribuït que la Universitat continue sent una institució educativa de referència internacional.

Mónica Bragado Cabeza

Presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de València


EMAS upv