- -
UPV
 

Consell Social

El Consell Social és un òrgan que aporta permanentment a la Universitat, un resum actualitzat de la realitat, i en conseqüència se situa en el desevolupament de les seues funcions des d'una perspectiva de col·laboració mútua i interrelacionada, tenint com a objectiu la consecució d'una major integració general, i aportant per a això idees creatives de qualsevol tipus.

RSS
 

EMAS upv