- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de GandiaFormación

Aulas de Cultura UPV

Espacio N-1

PC_ACTS

Prime the Animation! 10

Novembre Festival de Jazz - UPV

Música UPV

Cine Dijous de pel·lícula

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Residencia artística

Red Espacios Expositivos UPV

Agenda UPVSala d'exposicions del Rectorat

PAC

Aulas de Cultura. Histórico

Prime the Animation. Histórico

Cine Dijous de pel·lícula. Histórico

Novembre jazz. Histórico

Hall Solidari. Histórico

En Acció

ÀGORA SOUND

 
11/12/17
Notícia
Exposició "Parcs de barri, veïnatge i turisme: Cullera" (PAC 2017)

Data: Del 15 de desembre del 2017 al 15 de gener del 2018
Horari: 12:00 h
Lloc: Corredor Nord-Sud de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) UPV

L'exposició “Parcs de barri, veïnatge i turisme: Cullera” , recull imatges, estudis i anàlisis de l'espai públic de Cullera, una ciutat turística de grandaria mitjana. L'exposició es centra en l'estudi dels barris i parcs de proximitat, tenint en compte, entre altres, aspectes formals i funcionals de l'espai públic. S'inclouen també una lectura de la ciutat, imatges i propostes de millora dels parcs de barri.


EMAS upv