- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaSala d'exposicions del Rectorat

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Novembre Festival de Jazz - UPV

Aules de Cultura UPV

PAC

CINEMA: Dijous de pel·lícula

En Acció

Hall Solidari

Música UPV

Prime the Animation

ÀGORA SOUND

FICAECultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de Gandia

Agenda UPV

Descomptes culturals

 
30/10/17
Notícia
Conferències: Re/pensar la globalizació (PAC 2017)

Data: 9 novembre de 2017
Lloc: Aula B-0-2. Facultat de Belles Arts (UPV)
Horari: de 11:30 a 20:00 h

Les mutacions socials derivades dels processos de globalització política, econòmica i urbana obliguen a les pràctiques artístiques a re/pensar els seus horitzons d'actuació per a abordar, des d'una perspectiva transdisciplinària, temes d'actualitat com ara: l'impacte causat per la proliferació d'imatges, l'ús d'Internet i les tecnologies digitals en la vida quotidiana, el control, la vigilància i la militarització, la migració, la globalització cultural, les identitats o la imatge política.

El seminari tractaria de problematitzar les qüestions següents: com es burlen avui les pressions simbòliques? Quina potència  trobar encara en les fugides i discontinuïtats (de temps, espais, sabers, afectes, treballs) per a entreveure l'avenir d'una nova ciutadania? Com s'estan assajant altres formes de subjectivitat que puguem compartir? Treballs que plantegen noves alternatives a la mercantilització de l'esfera pública, l'anul·lació dels cossos i la paràlisi del pensament.

Conferències:

  • 11.30 h - "Imatge, globalització i ecologia" per Jaime Vindel
  • 13.00 h - “Postlandscape” per Martí Peran
  • 16.30 h - “Resistències feministes enfront de l'homogeneïtzació cultural: nous imaginaris per a noves pràctiques polítiques” per Fefa Vila
  • 18.00 h - Posada en comú

Aula B.0.2. Facultat de Belles Arts (UPV)

Organitza: Grup de recerca Espai urbà i tecnologies de gènere


EMAS upv