- -
UPV
 

Cercador de Serveis

Unitats Pegasus

Elements Pegasus

Sobre Pegasus

 
Sistema d'indicadors
PEGASUS Elements Pegasus Sistema d'indicadors  ...

Les unitats Pegasus especifiquen els compromisos de qualitat assumits en les seues cartes de serveis i els indicadors que permeten mesurar el compliment d’aquests.
 
Aquests indicadors es divideixen en dues categories:

·Indicadors de rendiment, lligats al compliment dels compromisos especificats en la carta de serveis.
 
·Indicadors de percepció o satisfacció dels usuaris, que mesuren la percepció que aquests tenen sobre el servei prestat. Aquests valors s’obtenen a partir de les enquestes anuals de satisfacció que es fan als usuaris.

 

En tots dos casos, els resultats d’aquests indicadors i l’evolució que tenen són accessibles a través de les web de cadascuna de les unitats.

Indicadors de carta de serveis

 


EMAS upv