- -
UPV
 
Informàtica i tecnologia
UPV Estiu Informàtica i tecnologia  ...
 • Nous models de computació: acostament de la biologia a la informàtica


  Data inici: 22/06/2015

   

  Es proposa un curs on es mostraran, en el sentit més general, els fonaments d'alguns dels paradigmes actuals que poden impulsar els sistemes de computació de nova generació a canviar la tecnologia electrònica per una nova tecnologia bioquímica.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Curs pràctic de Java en l'entorn de desenvolupament Eclipse


  Data inici: 22/06/2015

   

  Curs teoricopràctic on l'alumnat pot aconseguir un domini avançat de l'entorn de desenvolupament Eclipse, tant per al desenvolupament d'aplicacions Java com per a la seua extensió i personalització.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Desenvolupament web fàcil amb JQuery


  Data inici: 22/06/2015

   

  L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per al desenvolupament d'aplicacions web usant l¿entorn de treball jQuery. A més, s'introduiran també (més breument) el llenguatge HTML, els fulls d'estil CSS i les extensions jQuery UI i jQuerymobile.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Crea i configura la xarxa de l'empresa


  Data inici: 29/06/2015

   

  L'objectiu del curs és que qualsevol alumne, independentment dels coneixements previs que tinga, puga dissenyar, implantar i configurar xarxes d'àrea local empresarial. Per a fer-ho, es revisarà de manera pràctica cadascun dels dispositius que componen una xarxa d'àrea local empresarial, des del punt de vista dels components de xarxa i dels equips servidors. Es configuraran tant equips de xarxa, encaminadors, commutadors i punts d'accés, com equips servidors amb sistemes operatius Windows, perquè el participant sàpiga instal·lar els principals serveis telemàtics que s'usen en l'àmbit empresarial.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Introducció a la computació amb membranes: sistemes P


  Data inici: 29/06/2015

   

  Es proposa un curs on es mostrarà el paradigma del càlcul biocel·lular amb membranes a partir del seu principal exponent: els sistemes P. Aquest nou model de càlcul s'ha mostrat extremadament eficient en la resolució de problemes complexos. En l'actualitat, diversos sistemes de simulació de fenòmens naturals (principalment, biològics i físics) són suportats per aquests sistemes, per la qual cosa el curs resulta d'especial interès no sols per a informàtics, sinó també per a biòlegs, físics i aquells especialistes i professionals que treballen amb sistemes dinàmics complexos.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Desenvolupament web en la plataforma JEE amb Java Server Faces, Ajax i Hibernate


  Data inici: 29/06/2015

   

  Curs teoricopràctic on l'alumnat aprèn a desenvolupar aplicacions web per a un entorn JEE segons el patró model-vista-controlador. Per a això, es farà ús de l'entorn de treball (framework) Java Server Faces (JSF). A més, aquestes aplicacions presenten una interfície avançada Ajax i exploten la informació d'una base de dades a través de l'ORM Hibernate.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Administració i seguretat de sistemes informàtics en Windows Server 2012


  Data inici: 06/07/2015

   

  L'objectiu final és que l'alumnat siga capaç de configurar i administrar una xarxa corporativa basada en aquest sistema utilitzant les eines que proporciona.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

 • Introducció a la programació de dispositius mòbils amb Android Studio


  Data inici: 06/07/2015

   

  Es formarà l'alumnat de manera que en acabar el curs siga capaç de desenvolupar aplicacions per a dispositius amb sistema operatiu Android. El curs es planteja d'una forma eminentment pràctica, i les classes es desenvolupen en laboratoris d'informàtica, en els quals els mateixos alumnes aniran implementant les seues aplicacions.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Crea i configura xarxes de sensors sense fil


  Data inici: 06/07/2015

   

  El curs s'estructura de manera que l'alumnat aprèn, en primer lloc, què són les xarxes de sensors i les diverses aplicacions que tenen. Després s'analitza detalladament cadascuna de les parts que formen la xarxa de sensors, des de la part física fins a la comunicació sense fil entre sensors. Simultàniament amb la teoria, l'alumnat fa un conjunt de pràctiques que l'ajuda a fixar els continguts del curs.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Desenvolupament d'aplicacions mòbils multiplataforma amb jQuery Mobile i Phonegap


  Data inici: 06/07/2015

   

  Curs teoricopràctic on l'alumnat aprendrà a construir aplicacions mòbils per a múltiples plataformes (Android, iOS, Windows Phone, etc.) mitjançant jQuery Mobile i PhoneGap. Tot el desenvolupament realitzat estarà basat en l'ús de tecnologies web com HTML5, CSS i Javascript, sense necessitat de conèixer les APIS natives de cada plataforma.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Curs d'informàtica en núvol amb Amazon Web Services


  Data inici: 06/07/2015

   

  Aquest curs permet a l'alumnat introduir-se en l'extens camp de la informàtica en núvol (cloud computing) i, en particular, iniciar-se en el disseny i desplegament d'arquitectures elàstiques i escalables amb gestió eficient de dades i procés en núvol.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Aplicacions geomàtiques amb dispositius mòbils: "on sóc, on vaig, què cerque"


  Data inici: 06/07/2015

   

  Es pretén donar una visió dels sistemes que integren les app fent ús de la geomàtica, aplicats al servei social i la informació al ciutadà. Participen l'Institut Cartogràfic Valencià, l'Ajuntament de València i professors de l'ETSEGCT, que mostraran les app desenvolupades en cada entitat sobre aquesta temàtica i n'analitzaran els components, les funcionalitats i l'aplicabilitat.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

 • Tecnologies de la llengua per a traductors


  Data inici: 13/07/2015

   

  Els objectius del curs són:
  - Conèixer la tecnologia del llenguatge per a traductors disponible.
  - Conèixer les tècniques d'edició, revisió i control de qualitat.
  - Establir les bases de la formació lligada a les tecnologies de la traducció.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Lingüística Aplicada

 • Tecnologies de virtualització de servidors


  Data inici: 13/07/2015

   

  La virtualització és una tecnologia de programari que està canviant ràpidament l'entorn de les tecnologies de la informació i transformant radicalment la manera en què les persones utilitzen els sistemes d'informació. En aquest curs es comproven els avantatges que aporta la virtualització, ja que permet reduir costos en pràcticament tots els camps d'actuació de l'administració de sistemes.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

 • Introducció a la creació d'escenaris de realitat virtual interactius en 3D


  Data inici: 13/07/2015

   

  Entre els objectius del curs, cal fer esment dels següents:
  - Familiarització amb el llenguatge de programació Python.
  - Aprendre a crear escenaris de realitat virtual en 3D simples.
  - Afegir efectes d'il·luminació als escenaris.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Where is my Python? Introducció al geolocalització amb Python en dispositius Android


  Data inici: 13/07/2015

   

  En el taller s'introduiran els aspectes bàsics de la programació en llenguatge Python, fent èmfasi en les capacitats de geolocalització proporcionades per la interfície del llenguatge en plataformes Android.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

 • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL


  Data inici: 20/07/2015

   

  Els objectius del curs són:
  - Conèixer el llenguatge de programació PHP.
  - Aprendre els fonaments de la programació d'aplicacions web.
  - Aprendre el suport de bases de dades amb MYSQL.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

 • Taller d'Arduino. Aplicació en el desenvolupament de sistemes domòtics


  Data inici: 20/07/2015

   

  Els objectius del curs són:
  - Conèixer els fonaments bàsics dels sistemes basats en Arduino per a poder determinar les necessitats d'un disseny específic de sistema de control.
  - Desenvolupar les habilitats necessàries per a treballar amb els sensors i actuadors bàsics de domòtica controlats per mitjà d'un sistema basat en Arduino.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

 • Producció musical amb Pro Tools


  Data inici: 20/07/2015

   

  L'objectiu principal del taller és saber quines tècniques de producció musical s'empren actualment en el món professional. L'enfocament del curs és essencialment pràctic, amb l'elaboració d'un projecte complet, des de la importació d'un enregistrament multipista fins a l'elaboració del màster final.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Programació amb Javascript i HTML 5


  Data inici: 20/07/2015

   

  Els objectius del curs són:
  - Conèixer en profunditat les tècniques de programació més emprades en Javascript.
  - Controlar i modificar el contingut d'una pàgina web mitjançant scripts de Javascript.
  - Conèixer aplicacions de la tecnologia HTML5 en entorns aliens a les pàgines web.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Creació ràpida i senzilla d'aplicacions mòbils aplicades a la geomàtica amb Android AppInventor


  Data inici: 21/07/2015

   

  El curs està orientat a dotar l'alumnat de les capacitats necessàries perquè siga capaç de desenvolupar aplicacions mòbils senzilles per a la plataforma Android, posant l'accent principalment en aquelles relacionades amb el camp de la geomàtica (posicionament, geolocalització, mapes, etc.).

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

 • Crear videojocs sense programar. Construct 2


  Data inici: 22/07/2015

   

  Construct 2 és un poderós i innovador entorn de creació de jocs HTML5, dissenyat específicament per a jocs en 2D. Gràcies a una interfície basada a arrossegar i deixar anar podem crear un videojoc complet sense que calga escriure cap línia de codi i, malgrat tot, els resultats no tenen res a envejar de productes professionals.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia


EMAS upv