- -
UPV
 
Gestió i empresa
UPV Estiu Gestió i empresa  ...
 • Fòrum I: El món de la indústria cosmètica


  Data inici: 29/06/2015

   

  L'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer la realitat del món cosmètic actual, des del punt de vista de la ciència, de la indústria i de les institucions. El sector de la perfumeria i la cosmètica és un sector industrial i econòmic de primer nivell que es caracteritza per ser un mercat en constant creixement i amb una alta demanda de professionals per a cadascuna de les àrees que intervenen en el desenvolupament d'un producte.

  Més informació i matrícula Campus d'Alcoi Escola Politècnica Superior d'Alcoi

 • Fòrum IV. Editors, noves eixides del disseny industrial


  Data inici: 30/06/2015

   

  L'objectiu és que els alumnes tinguen una visió més global del disseny canviant-ne la idea generalitzada: de dissenyar un producte i esperar que una empresa el produïsca a dissenyar un producte i comercialitzar-lo sota una marca pròpia. Així, es tenen presents conceptes com ara el cost, el transport o la viabilitat de producció en la fase conceptual del disseny.

  Més informació i matrícula Campus d'Alcoi Escola Politècnica Superior d'Alcoi

 • Introducció a la gestió de projectes segons les metodologies del PMI


  Data inici: 01/07/2015

   

  L'objectiu del curs és fornir uns quants conceptes bàsics sobre la gestió de projectes / project management (PM), segons la metodologia del Project Management Institute (PMI). El PMI és la principal organització mundial en l'àmbit de direcció de projectes. El curs consta de diversos temes en els quals es tracten els conceptes bàsics del PMI. Els participants aprenen a planificar i gestionar projectes molt senzills i, també, a emprar conceptes i eines que s'apliquen en projectes reals en diversos sectors econòmics.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • Fòrum III. Com comprometre el talent


  Data inici: 01/07/2015

   

  La creació de riquesa i el dinamisme d'un país se sustenten sobre la competitivitat de les seues empreses. En el passat, l'avantatge competitiu de les empreses es basava en la disponibilitat de capital, tecnologia o inputs bàsics. Ara les empreses es diferencien pels coneixements, pels actius intangibles acumulats: marques, reputació, saber fer, les capacitats i habilitats dels empleats...

  Més informació i matrícula Campus d'Alcoi Escola Politècnica Superior d'Alcoi

 • Comunicació digital per a una pime


  Data inici: 06/07/2015

   

  L'objectiu principal és saber quins són els avantatges que pot aportar la comunicació digital a la nostra pime. I els objectius secundaris són:
  - Saber què diu la xarxa de nosaltres.
  - Identificar què fa la competència.
  - Aprofitar les xarxes socials per a posicionar-nos professionalment.
  - Usar eines que ens ajuden a assolir els objectius.
  - Conèixer la base d'una estratègia digital.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Gestió àgil de projectes i equips de treball. Scrum, Lean Developement, Kanban i Extreme Programming


  Data inici: 14/07/2015

   

  L'enfocament tradicional de la gestió de projectes mostra evidents febleses en contextos caracteritzats per: canvis freqüents en prioritats o definició del treball, desenvolupament de productes que comporten innovació o experimentació, riscos associats a l'ús de noves tecnologies i, en general, entorns amb alta demanda de treball i terminis de lliurament curts. Els mètodes àgils i la gestió àgil de projectes permeten encarar aquests reptes a través d'un nou enfocament, que no sols se centra en la productivitat de l'equip i en la qualitat del resultat, sinó que posa especial atenció en la satisfacció del client i en la motivació i el compromís de l¿equip de treball.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

 • La professió de l'arquitecte empresarial. Rols i responsabilitats


  Data inici: 15/07/2015

   

  Els objectius del curs són: saber què és l'arquitectura empresarial i el valor que aporta a les empreses, saber identificar les funcions i competències necessàries per a implantar amb èxit un programa d'arquitectura empresarial i, també, conèixer les possibles carreres professionals per a arquitectes empresarials i les possibilitats de certificació.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

 • Introducció a la gestió de projectes segons les metodologies del PMI


  Data inici: 15/07/2015

   

  L'objectiu del curs és tractar uns quants conceptes bàsics sobre la gestió de projectes / project management (PM), segons les metodologies del Project Management Institute (PMI). El PMI és la principal organització mundial en el camp de la direcció de projectes.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia


EMAS upv