- -
UPV
 
Eines per a la docència i la recerca
UPV Estiu Eines per a la docència i la recerca  ...
 • Ús de tecnologies educatives en secundària


  Data inici: 22/06/2015

   

  Els objectius del curs són:
  - Presentar l'àmplia gamma de recursos i d'elements tecnològics que comencen a introduir-se als centres educatius.
  - Plantejar la perspectiva d'un aprofitament efectiu d'aquests recursos; especialment dins de l'àmbit de l'educació secundària.
  - Oferir un fòrum de debat en què representants del món educatiu i tecnològic puguen intercanviar experiències i punts de vista.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. d'Informàtica de Sistemes i Computadors

 • Taller de Scratch per a professorat d'educació secundària i primària


  Data inici: 22/06/2015

   

  Els objectius del curs són:
  - Conèixer per què el llenguatge Scratch facilita la comprensió del procés de programació.
  - Conèixer els elements principals de l¿entorn de programació Scratch.
  - Concebre i desenvolupar projectes senzills en Scratch.
  - Interaccionar amb el món físic des d¿un programa fet en Scratch.
  . - Aprendre a compartir projectes en la comunitat Scratch.
  - Reaprofitar i combinar projectes aliens oferits per la comunitat Scratch.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

 • Instal·lació i administració avançada de sales informàtiques


  Data inici: 29/06/2015

   

  Els objectius del curs són: fer la instal·lació d'una sala informàtica de forma massiva, centralitzada i desatesa; mantenir les instal·lacions d'equips dins d'un domini (automatització); crear paquets de programari i desplegar-los en els equips necessaris; i crear entorns segurs i nets congelant el sistema. En resum, gestionar i administrar a distància i de forma centralitzada les instal·lacions de programari que s'hagen d'usar a les aules informàtiques.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

 • Redacció de textos científics amb LaTeX i PdfLaTeX


  Data inici: 29/06/2015

   

  Els objectius del curs són:
  - Familiarització amb l'entorn de LaTeX i requisits d'instal·lació.
  - Coneixement de l'estructura i instruccions principals.
  - Incorporació de figures, taules i columnes.
  - Incorporació d'equacions.
  - Incorporació de referències encreuades, índexs i bibliografia.
  - Introducció a la complexitat interna del LaTeX.
  - Ús de plantilles, creació de llibres, memòries, articles de recerca, etc.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Models d'equacions estructurals per a la recerca


  Data inici: 06/07/2015

   

  El curs vol ser una introducció pràctica a una nova tècnica d'estadística multivariant, emprada sovint en recerca per a la validació de qüestionaris i relacions de causalitat teòriques. Va dirigit a estudiants, personal investigador i docent de les àrees d¿humanitats, ciències socials i economia i empresa, com també a personal docent que avalue els resultats d'innovacions docents mitjançant qüestionaris i escales de Likert.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

 • Programació de videojocs: una altra forma de treballar el currículum de primària


  Data inici: 06/07/2015

   

  El desenvolupament de videojocs és una activitat molt completa que implica diverses disciplines i que permet treballar, així mateix, diverses competències de l¿alumnat mitjançant unes eines pensades per a ensenyar a programar als infants. Amb projectes dissenyats des de la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes, l'alumnat que desenvolupe videojocs treballa aspectes com el pensament abstracte, la resolució de problemes, conceptes matemàtics, habilitats lingüístiques i artístiques. En el curs es mostren les diverses possibilitats d'aplicació que té la programació de videojocs orientada a alumnes d'educació primària.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Aplicació de la robòtica educativa a l'aula


  Data inici: 08/07/2015

   

  La robòtica educativa és una disciplina transversal que es va imposant a les aules i en què l'alumnat dissenya, construeix i programa robots amb material especialment adaptat. Orientada a la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes, l'alumnat d'aquesta mena d'activitats treballa competències com el pensament abstracte, la resolució de problemes, conceptes matemàtics i físics, el treball en equip i, fins i tot, habilitats artístiques. El curs mostra les possibilitats d'aplicació que té la robòtica educativa orientada a alumnes d'educació primària i dels primers cursos d'educació secundària.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Lego Serious Play com a eina educativa


  Data inici: 14/07/2015

   

  LegoTM Serious PlayTM és un procés innovador i experiencial dissenyat per a fomentar la innovació i el rendiment professional, educatiu i empresarial. Sobre la base d'estudis que demostren que l'experiència de pensar amb les mans i la ment produeix una comprensió més fonda i significativa del món i de les possibilitats que té, LegoTM Serious PlayTM aprofundeix en el procés de reflexió i fomenta un diàleg efectiu per a tots els participants.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Foment de competències emprenedores a l'aula


  Data inici: 20/07/2015

   

  Els objectius del curs es dirigeixen a professorat interessat a promoure la iniciativa empresarial en l'alumnat:
  - Promoure una actitud positiva cap a l'emprenedoria.
  - Fer que els docents siguen conscients de la importància de fomentar l'esperit emprenedor.
  - Treballar l'emprenedoria des del coneixement, des de l'experiència i la pràctica.
  - Dotar d'eines els docents perquè assolisquen la missió.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia


EMAS upv