- -
UPV
 
Creativitat
UPV Estiu Creativitat
 ...
 • Comunicació a través dels sentits: creació de la nostra marca personal


  Data inici: 23/06/2015

   

  La jornada va particularment dirigida a alumnat titulat de fa poc o a punt d'acabar els estudis i que s'ha d'enfrontar a la cerca de faena. En vista d'un mercat laboral tan competitiu i complex com l'actual, és fonamental cuidar amb detall la imatge personal que transmetem al possible ocupador. La jornada anima a reflexionar sobre la importància de crear una marca personal pròpia, que és una forma de comunicació que els altres perceben a través dels sentits: la forma de vestir, els colors que triem, l'estil personal i, fins i tot, el perfum.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Dep. d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat

 • Taller per a aprendre a gestionar dades teues en l'entorn d'Internet


  Data inici: 30/06/2015

   

  Aquest curs, entre altres qüestions, vol analitzar com podem gestionar la cessió, la modificació i la cancel·lació de les dades que per compra o per cessió voluntària ens ofereixen o oferim, tant si són estrictament personals com si afecten altres àmbits i esferes de les relacions personals, familiars o professionals.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Crea't tu marca personal


  Data inici: 02/07/2015

   

  L'objectiu principal és ser conscients de la marca personal que volem projectar, tant digital com real. I els objectius secundaris són:
  - Saber quina és la imatge que transmetem.
  - Identificar tots els factors que ens poden ajudar a millorar la nostra marca.
  - Aprofitar la marca per a posicionar-nos professionalment.
  - Usar eines, tant digitals com físiques, que ens ajuden a aconseguir els nostres objectius.
  - Conèixer la base del llenguatge corporal.
  - Aprofitar la xarxa per a potenciar la nostra marca.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Fòrum II. "Imaginació: de capacitat a recurs estratègic". Taller per a la innovació, la creativitat i la presa de decisions amb l¿eina Lego Serious Play (LSP)


  Data inici: 02/07/2015

   

  Lego Serious Play és una eina dissenyada per a desenvolupar competències que permeten innovar i millorar l'acompliment del personal de les organitzacions. A més, és un procés de formació i transformació estratègiques, innovador i profundament vivencial. Està basat en recerques que han demostrat una connexió directa entre les mans i l'àrea emocional de la ment. Accelera el procés d¿identificació, anàlisi i solució d'un problema, i d'aquesta manera afavoreix la presa de decisions, les accions concretes i el compromís de totes les persones involucrades.

  Més informació i matrícula Campus d'Alcoi Escola Politècnica Superior d'Alcoi

 • Fes-te un quadern de tendències propi


  Data inici: 07/07/2015

   

  Els objectius del curs són: fer un quadern de tendències (en anglès en diuen trends book) a partir de l'anàlisi de les tendències i dels estils de vida afins a l'activitat del participant en el camp del disseny, localitzar i analitzar tendències i, finalment, comparar diverses classes de quaderns de tendències.

  Més informació i matrícula Campus de Vera (València) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny

 • Capacitació en l'ús de Points of You: The Coaching Game / Punctum


  Data inici: 13/07/2015

   

  The Coaching Game i Punctum són eines poderoses que ajuden a crear reflexió, claredat i a obtenir punts de vista diferents sobre diversos aspectes professionals o personals. Són especialment útils a professionals d'àrees com ara formació, psicologia, medicina, educació, esport, empresa, pares, mares...

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Pensament visual - Eines per a crear i innovar


  Data inici: 15/07/2015

   

  El pensament visual és un procés que permet crear i integrar coneixement mitjançant la plasmació i manipulació d'idees en dibuixos, mapes mentals i estructures visuals. Aquest mètode empra elements relacionats entre si a fi d'aconseguir entendre millor la qüestió analitzada.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia

 • Caos contra control: tècniques i estratègies per a dinamitzar la creativitat


  Data inici: 15/07/2015

   

  Els objectius són: despertar la creativitat i fornir eines i estratègies perquè es convertisca en un hàbit. El participant practica amb diverses tècniques que després, al seu torn, facilitarà als seus alumnes a fi d'engrescar-los perquè aprenguen jugant i puguen crear centenars d'idees vàlides.

  Més informació i matrícula Campus de Gandia Escola Politècnica Superior de Gandia


EMAS upv