- -
UPV
 

DIGIPESCA

DIGIPESCA

Digitalització i valorització de la pesca al Mediterrani espanyol, projecte liderat per personal investigador del campus

Una xarxa de personal investigador, coordinada des del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), treballa en el projecte “Digitalització i valorització de la pesca al Mediterrani espanyol (DIGIPESCA)”. Finançat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a través dels fons Next Generation dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aquest estudi pretén donar suport a l'estratègia de creixement blau en la pesca del Mediterrani espanyol, impulsant la digitalització i la comercialització del sector, així com la valorització del producte pesquer. 
 
Creixement blau en la pesca del Mediterrani espanyol
 
La pesca al Mediterrani es troba sumida en una profunda crisi econòmica, ambiental i sociolaboral, que té les seues arrels en múltiples causes. Aquesta situació contrasta amb conceptes com el creixement blau, que reconeix la importància de les mars i oceans com a motors de l'economia europea pel seu gran potencial per a la innovació i el creixement.
 
Fer front a la crisi pesquera i englobar el sector pesquer en el concepte de creixement blau implica iniciar una transformació cap a un model molt més sostenible des de tots els àmbits. Amb aquest objectiu naix el projecte “Digitalització i valoració de la pesca al Mediterrani espanyol”, que planteja la promoció de la digitalització del sector pesquer, la millora de la comercialització i valorització del producte pesquer i la transferència de coneixement amb la finalitat de fomentar la transparència i facilitar la presa de decisions sobre la sostenibilitat socioambiental de l'activitat pesquera. 
 
Digitalització i comercialització de la pesca 
 
La digitalització permetrà la millora i l'eficiència dels processos associats a la pesca, a partir de diferents tecnologies com l'aplicació de la intel·ligència artificial o la internet de les coses. Encara que part d'aquesta tecnologia ja s'està utilitzant en el sector pesquer, la seua implantació en la pesca tradicional és més aviat escassa. Per això, a partir d'aquest projecte s'analitzarà el grau de digitalització actual, es promourà la difusió d'aquestes tecnologies i es fomentarà l'intercanvi d'experiències entre diverses comunitats autònomes.
 
Pel que respecta a la comercialització i valorització de la pesca, l'actual model no permet garantir ni la sostenibilitat de les rendes dels pescadors, ni la sostenibilitat dels recursos pesquers. Per això, s'analitzaran els mecanismes de subhasta en les diferents llotges per a desenvolupar aplicacions d'intel·ligència artificial que milloren la comercialització. Així mateix, s'exploraran nous sistemes de comercialització i noves estratègies de valorització dels productes pesquers. 
 
Espais de coneixement
 
Per a dur a terme els objectius s'ha constituït una xarxa que abasta el Mediterrani espanyol, a partir d'espais de coneixement pertanyents a cinc comunitats autònomes (Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Múrcia). En aquesta xarxa participa personal investigador de la UPV, Universitat de Cadis, Universitat de Múrcia, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Girona i l'empresa Blue Room Innovation.
 
(01/03/2023)EMAS upv