- -
UPV
 

Māster Universitari en Enginyeria Acústica

Māster Universitari en Enginyeria Acústica

La importància del so en la nostra societat

Acústica arquitectònica, acústica ambiental, acústica submarina, electroacústica, caracterització de materials i instal·lacions… L'enginyeria acústica és una àrea multidisciplinària amb una gran demanda de formació en diferents àmbits. 

El Campus de Gandia compta amb una llarga trajectòria i especialització en aquesta àrea, tant en docència - a través del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge i el Màster Universitari en Enginyeria Acústica - com en investigació, col·laborant amb importants empreses del sector i realitzant projectes.

Objectius del Màster Universitari en Enginyeria Acústica 

Aquest Màster permet a l'alumnat especialitzar-se en l'anàlisi, la gestió acústica i els seus efectes mediambientals. Entre altres coses, serà capaç de predir, avaluar i minimitzar els efectes de la contaminació acústica en tots els seus àmbits; dissenyar projectes de millora de la qualitat acústica en l'edificació; elaborar projectes acústics i concebre sistemes d'àudio. A més, capacita l'estudiant per a explotar els coneixements adquirits en l'àmbit empresarial i disposar de recursos per a aprofundir en l'autoformació i investigació científica. 

Dirigit a 

Enginyers tècnics de Telecomunicació; enginyers de Telecomunicació; enginyers tècnics Industrials; enginyers Industrials; enginyers de Camins, Canals i Ports; enginyers tècnics d'Obres Públiques; arquitectes tècnics; arquitectes; llicenciats en Ciències Físiques i llicenciats en Ciències Ambientals.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster basarà l'admissió de l'alumnat en l'expedient acadèmic de la titulació de grau, així com en la formació de postgrau i l'experiència professional prèvia en el camp de l'enginyeria acústica. Així mateix, l'anglés (nivell B2) és requisit lingüístic obligatori per a cursar aquest màster. 

Campus de Gandia, centre d'investigació en acústica

Cal destacar que el Màster Universitari en Enginyeria Acústica té una trajectòria destacada formant professionals perquè porten a terme la seua activitat amb total èxit dins de la pràctica totalitat dels camps que engloba l'enginyeria acústica. Igualment, des del Màster es promou el desenvolupament d'una investigació científica d'excel·lència en diferents aspectes, aprofitant l'experiència del personal docent i l’alumnat. De fet, investigadors i titulats del Campus de Gandia han sigut premiats per la Societat Espanyola d'Acústica, reconeixent així el treball desenvolupat en el camp de l'acústica.

Més informació.

(17/05/2022)EMAS upv