- -
UPV
 

Pràctiques en empresa

Pràctiques en empresa
Si eres estudiant de grau o màster i vols realitzar pràctiques en empresa, el Servei Integrat d’Ocupació del Campus de Gandia (SIE Gandia) t'ofereix assessorament perquè pugues trobar i formalitzar les teues pràctiques
Realitzar pràctiques durant o després del període de formació, s'ha convertit en una cosa imprescindible per als estudiants universitaris. I és que, sense la part pràctica, la teoria apresa a les aules resulta insuficient. 
 
Per això, el Servei Integrat d'Ocupació del Campus de Gandia ofereix a l'alumnat del Campus assessorament en la cerca de pràctiques en empreses i institucions, tant a Espanya com a l'estranger. També, suport en la inserció en el món laboral i ajuda per a planificar la seua carrera professional.
 
Pràctiques en empresa: la primera presa de contacte amb el món laboral
 
Les pràctiques en empresa s'han convertit en una oportunitat per a la majoria dels universitaris. D'una banda, representen el primer contacte amb el món professional. Així com la possibilitat de desenvolupar habilitats i competències, conèixer i valorar les opcions laborals i fins i tot, aconseguir una xarxa de contactes professionals. 
 
D'altra banda, realitzar pràctiques pot facilitar a l'estudiant o titulat la seua incorporació al món laboral, i aconseguir, gràcies a elles, una primera ocupació.
 
Tipus de pràctiques en empresa: curriculars i extracurriculars
 
Hi ha dos tipus de pràctiques en empresa: les pràctiques curriculars i les pràctiques extracurriculars. Aquestes pràctiques es diferencien en el seu reconeixement acadèmic i en els requisits que han de complir-se per a accedir-hi. Les pràctiques curriculars poden fer-se una vegada superat el primer curs de grau, mentre que les extracurriculars poden realitzar-se quan es té almenys el 50% dels crèdits de la titulació superats. 
 
En cas de cursar un màster, les pràctiques poden fer-se des de l'inici dels estudis, sense necessitat d'haver superat un mínim de crèdits anteriorment.
 
Però, tant en unes com en les altres, s'haurà d'estar inscrit en la Base de dades Curricular del Servei Integrat d'Ocupació del Campus de Gandia.
 
Informa't en www.gandia.upv.es/practicasyempleo o en @SIEGandia i contacta amb el Servei Integrat d'Ocupació del Campus de Gandia en practicas.epsg@sie.upv.es
 
(20/10/2023)EMAS upv