- -
UPV
 
Centre de Formació Permanent

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València disposa d'una àmplia oferta de formació permanent, complementària a la formació reglada i adaptada a les necessitats de l'entorn.


Una oferta concorde a les titulacions impartides en el nostre campus amb la finalitat d'ampliar els coneixements i capacitats dels estudiants, però oberta també a les necessitats de l'entorn social i econòmic de Gandia i la seua comarca.


Comptem amb professors altament qualificats, que proposen activitats de formació d'interès per a l'alumnat i públic en general.


Entre aquestes activitats, destaquen:


1. Títols Propis del nivell de qualificació 7 segons el Marc Europeu de Qualificacions (EQF) i nivell 3 segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES). En aquest grup en el Campus de Gandia s'imparteixen:


Estudis de Màster: Títols Propis de postgrau de major nivell dins de l'oferta de formació permanent universitària. Té com a finalitat que l'estudiant adquirisca una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari.Diplomes d'Especialització: Títols Propis amb els mateixos requisits i orientació que els estudis de Màster, però amb una menor càrrega de crèdits.2. Altres Títols Propis de nivell de qualificació 6 segons l'EQF i nivell 2 segons MECES:


Diploma d'Extensió Universitària: Orientat a aprofundir, fonamentalment des del punt de vista pràctic, en àrees de coneixement concretes cercant la capacitació professional dels participants.


3. Universitat Sènior


Més informació


4.Cursos de Formació Específica


Cursos Ofertats: a partir d'iniciatives de membres de la comunitat universitària.


Jornades: orientades a la difusió de coneixements a través de la transferència d'informació en temes de caràcter tècnic o artístic.


Consulta la nostra oferta de cursos i jornades


Cursos a demanda: a petició d'empreses i institucions nacionals i estrangeres.

Contacta amb nosaltres sobre la formació per a empreses:cfpgandia @ cfp.upv.es


5. Congressos


El Campus de Gandia de la UPV dóna suport a l'organització dels Congressos Tècnics i/o Científics de professionals i investigadors sempre que la Universitat Politècnica de València siga una de les entitats promotores.


Comptem amb tots els recursos tècnics i humans que es requereixen per a la realització de jornades i congressos de primer nivell, amb instal·lacions exclusives, com l'Aula Magna i diverses sales de conferències amb una capacitat de més de 500 persones: http://www.upv.es/contenidos/AEAM


Entre els congressos organitzats anualment destaquen:


  • Comunica2: Congrés Internacional sobre Comunicació i Tecnología.

Més informació oferta formativa UPV: www.cfp.upv.es


Més informació i contacte:

Luisa Camps Palanca
Centre de Formació Permanent Campus de Gandia
Despatx F-201
Correu electrònic: macampa @ upv.es - cfpgandia @ cfp.upv.es
Tel. 962849456 Ext. 49456


EMAS upv