- -
UPV
 
Costos orientatius de matrícula en les nostres titulacions
EPSG-Administración Secretaría Taxes de matrícula i formes de pagament Costos orientatius de matrícula en les nostres titulacions  ...

(Normativa: Decret 118/2023, de 4 d’agost, que estableix les taxes que cal satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2023/2024).

Per a calcular l’import de las taxes acadèmiques de matrícula cal multiplicar el número de crèdits matriculats pel cost del crèdit establert en el Decret. A aquesta quantitat cal sumar-li les taxes administratives (apertura d’expedient 27,34 euros, segur escolar 1,12 euros, carnet acadèmic 5,87 euros), que, segons el cas, cal aplicar.

En el curso 2023-2024, estos son los imports orientatius de las taxes acadèmiques de la matrícula en primer curs complet:

Grau en Turisme (14,03 euros/crèdit): 841 euros.
Doble Grau en Turisme+ADE (14,03 euros/crèdit): 989 euros.
Doble Grau en Comunicació Audiovisual+Sistemes de Telecom., So i Imatge: 1.191 euros.
Grau en Comunicació Audiovisual (14,03 euros/crèdit): 841 euros.
Grau en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge/Grau en Ciències Ambientals /Grau en Tecnologies Interactives (17,34 euros/crèdit): 1040 euros.
Doble Grau Ciències Ambientals+Eng. Forestal i del Medi Natural (17,34 euros/crèdit): 1.222 euros.
Masters (35,34 euros/crédito): 2.120 euros. (Taxa del títol de master: 212,07 euros)

Les taxes s'apliquen de igual manera per a tots, espanyols o estrangers.

EMAS upv