- -
UPV
 
Reserva de places per a discapacitats i esportistes d'alt nivell o elit
EPSG-Administración Secretaria Accés als nostres estudis Accés a Grau Accés des d'estudis espanyols Reserva de places per a discapacitats i esportistes d'alt nivell o elit  ...
- Persones amb diversitat funcional: Es reserva el 5% de les places per a persones amb el 33% de discapacitat o estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals. - Esportistes d'Alt Nivell o d'Elit (Nivells A o B). Es reserva un 3% de les places.

EMAS upv