- -
UPV
 

Llenguatge C: Sortida Bàsica. Funció printf

Sanchis Navarro, José Alberto; Els objectius formatius són: 1. Explicar com un programa comunica informació per pantalla. 2. Descriure la sintaxi d'utilització de la funció printf. 3. Exemplificar la utilització de la funció printf. http://hdl.handle.net/10251/82958


EMAS upv