- -
UPV
 

Llenguatge C: Entrada Bàsica. Funció scanf

Els objectius formatius són: 1. Explicar com un programa rep dades per teclat. 2. Descriure la sintaxi d'utilització de la funció scanf. 3. Exemplificar la utilització de la funció scanf. Sanchis Navarro, JA. (2017). Llenguatge C: Entrada Bàsica. Funció scanf. http://hdl.handle.net/10251/82985


EMAS upv