- -
UPV
 

Llenguatge C: Registres

Sanchis Navarro, José Alberto; Objectius formatius: 1. Descriure l'estructura de dades composta Registre 2. Explicar la sintaxi de declaració de variables de tipus Registre 3. Descriure l'accés als elements d'un Registre 4. Exemplificar la utilització de Registres http://hdl.handle.net/10251/101959


EMAS upv