- -
UPV
 

Llenguatge C: Estructura condicional simple if

Sanchis Navarro, José Alberto; Els objectius formatius són: 1. Explicar el funcionament de l'estructura condicional simple if. 2. Descriure la sintaxi d'utilització de l'estructura if simple. 3. Exemplificar la utilització de l'estructura if simple. Llenguatge C: Estructura condicional simple if http://hdl.handle.net/10251/83000


EMAS upv