- -
UPV
 

Llenguatge C: Estructura condicional múltiple if/else

Els objectius formatius són: 1. Explicar com funciona l'estructura condicional múltiple if/else. 2. Descriure la sintaxi d'utilització de l'estructura if/else múltiple. 3. Exemplificar la utilització de l'estructura if/else múltiple. Sanchis Navarro, JA. (2017). Llenguatge C: Estructura condicional múltiple if/else. http://hdl.handle.net/10251/83038


EMAS upv