- -
UPV
 

Model de cicle de vida utilitzat a les pràctiques i com s¿ha dut a terme.

Som el grup Frumentum del 3A i aquesta és la nostra presentació per a l'avaluació de la competència transversal "CT8, comunicació efectiva" per a l'assignatura ISW.


EMAS upv