- -
UPV
 

Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic

En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisi qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per un gradient tèrmic "exemple paradigmàtic d'un canvi de curvatura imposat", amb l'objectiu de preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis d'esforços com de la deformada. Així mateix es mostra les dificultats que el problema pot plantejar i es dóna orientacions sobre la manera de salvar-les. Casanova Colón, J. (2010). Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic. http://hdl.handle.net/10251/7711


EMAS upv