- -
UPV
 

Condensador, càrrega i capacitat

Meseguer Dueñas, José María; El condensador és un dels elements bàsics dels circuits elèctrics i electrònics. Es descriuen les característiques de l'condensador i com es produeix el procés de càrrega. Es mostren els elements que constitueixen un condensador real: dos conductors separats per una capa aïllant. Es defineix la càrrega d'un condensador. Es defineix la capacitat, relació entre càrrega i diferència de potencial, com paràmetre característic de l'condensador, dependent únicament de la seua geometria i característiques materials. Condensador, càrrega i capacitat http://hdl.handle.net/10251/135852


EMAS upv