- -
UPV
 
Màster Universitari Erasmus Mundus en Ciència en Enginyeria Tèxtil Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari Erasmus Mundus en Ciència en Enginyeria Tèxtil

120 crèdits

Crèdit 39,27€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

INTRODUCCIÓ

En els últims 20 anys, tant el món acadèmic com la indústria tèxtil, s'han tornat més globals que mai i la creativitat, el disseny de productes centrat en la persona usuària i l'aplicació, la comprensió multicultural, el comportament empresarial i el pensament des de múltiples perspectives són vitals per a ser líder en innovació. A més, els productes nous dedicats a nínxols de mercat no convencionals ofereixen un enorme potencial per a la posada en marxa d'activitats empresarials que està en l'ADN del sector tèxtil, un sector típic de les PIME. Això significa que, a més d'adquirir coneixements d'avantguarda, el desenvolupament personal i el treball en xarxa (networking) també han guanyat molta importància.

Un aspecte rellevant del disseny del màster que es proposa (World Engineerinig Textile Advanced Màster: WE-TEAM), el Màster Internacional de Ciència en Enginyeria Tèxtil, és la participació conjunta de centres de referència en el sector tèxtil internacional en un Erasmus Mundus Joint Màster Degree (EMJMD). Aquest programa, fa 20 anys que funciona sota el nom E-Team i l'any 2020 es planteja la reformulació per a adaptar els continguts i el professorat, i incloure les persones expertes més destacades de l'àmbit internacional en diferents disciplines. En l'actualitat, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha sigut inclosa en l'equip.

OBJECTIUS

El programa del WE-TEAM satisfà una necessitat educativa no coberta per cap altre programa a tot el món en la mateixa mesura. El seu objectiu és educar les enginyeres i enginyers tèxtils perquè es convertisquen en líders en innovació en un context global, tant en la part acadèmica com en la industrial. El màster WE-TEAM té tres pilars:

 • Adquirir coneixements d'avantguarda en múltiples disciplines relacionades amb els tèxtils i la seua aplicació.

 • Desenvolupament personal: visió global, pensament des de múltiples perspectives, comprensió multicultural i pensament científic.

 • Construir una xarxa internacional d'estudiants, personal i industrial.

El programa s'ha desenvolupat en conjunt i aborda els objectius acadèmics i les necessitats de la indústria. S'implementen diverses línies d'aprenentatge al llarg dels semestres, que es desenvolupen mitjançant la col·laboració entre diversos socis de l'AUTEX. Els semestres es basen en les fortaleses acadèmiques i en les industrials locals.

L'expedició d'un títol múltiple UGent-UPV, proporciona un vincle formal entre les institucions d'acolliment i serveix per a mostrar a l'àmbit professional el compromís de totes les institucions per situar el WE-TEAM com un referent professional global.

L'estudiantat adquireix un coneixement profund en tèxtils i camps relacionats, i un ampli coneixement des de múltiples perspectives relacionades amb el context professional. A més, treballar en un entorn internacional inclou una comunicació eficaç, eficient i dirigida, oralment i per escrit, a discutir les conclusions i els arguments que hi ha darrere d'aquestes, el pensament científic, el raonament des de múltiples perspectives i el comportament empresarial global.

Al llarg del programa hi ha una acumulació gradual de coneixements, habilitats i competències, i una xarxa internacional, mitjançant la qual l'alumnat és contínuament conscient de l'autoreflexió crítica i el pensament científic. A partir de principis teòrics fonamentals, el pensament basat en el disseny i la resolució de problemes de l'estudiantat, es desenvolupa un currículum cap a la recerca, com també cap a projectes pràcticament rellevants i realistes. Com a resultats d'aprenentatge específics cal destacar:

 • Tenir un ampli coneixement fonamental, i ser capaç d'aplicar la producció, el processament i les propietats de materials tèxtils estructurals i funcionals en un context genèric.

 • Conèixer les propietats i l'estructura dels materials tèxtils, i ser capaç d'aplicar-les per a dissenyar i millorar materials o processos de producció.

 • Tenir un ampli coneixement de les principals tècniques de caracterització i modelatge de materials rellevants per a la producció, el disseny i l'ús sostenible de materials tèxtils.

 • Comprendre i ser capaç d'aplicar els processos de treball en un context internacional i intercultural.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El màster consta de 120 ECTS que es distribueixen en dos anys; cada any es divideix en dos semestres, el que fa un total de quatre semestres de 30 ECTS. Cada semestre es compon de dos blocs de cinc setmanes lectives més dues setmanes d'exàmens.

El primer semestre s'imparteix a Gant (Bèlgica) i se centra en el capítol dels materials tèxtils: matèries tèxtils, fibres, estructures basades en materials fibrosos i propietats.

Durant el segon semestre s'aborden els aspectes de la producció o transformació de les matèries fibroses en estructures tèxtils: fils i teixits, tractaments (bio)químics, confecció i sistemes de control. Aquest semestre es desenvolupa entre tres universitats, depenent de la promoció del Màster, de manera que s'inicia a la UNIWA (Grècia), en la segona anualitat es desenvolupa a la UPV (Espanya) i, en la tercera anualitat, l'alumna o alumne el cursa des de la UHA (França).

El tercer semestre es dedica a les aplicacions tèxtils i l'alumne o alumna estudiarà temes relacionats amb: tèxtils tècnics, indumentària, tèxtils intel·ligents i gestió. Aquest semestre es desenvoluparà en dos llocs, a la UBoras (Suècia) per a l'alumnat asiàtic i al KIT (el Japó) per a l'alumnat europeu. L'estudiantat procedent d'altres parts del món es distribuirà de manera que els grups queden equilibrats.

El quart semestre es destinarà al treball de final de màster (TFM) i , l'alumna o alumne podrà triar entre els diferents projectes oferits entre les universitats sòcies de l'AUTEX. L'estructura de mobilitat també garanteix que tot l'estudiantat passe un semestre en tres universitats diferents, com a mínim.

L'alumnat realitza els estudis, almenys, en tres universitats i alguns realitzen la tesi en un país membre del Consorci. Alguns estudiants també poden realitzar una passantia durant el recés entre els anys un i dos. En aquest sentit, la mobilitat de l'alumnat juga un paper central en el programa del WE-TEAM.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per a l'accés es requereix:

 • Un grau en enginyeria o ciència

 • Un mínim de 180 ECTS/tres anys o equivalent

 • Un mínim de 15 ECTS en Matemàtiques, i un mínim de 10 ECTS en Química i Física o equivalent (universitats japoneses: un mínim de 10 crèdits en Matemàtiques, un mínim de 5 crèdits en Química i un mínim de 5 crèdits en Física).

L'alumnat de l'últim any del grau pot sol·licitar-hi l'admissió, i és responsabilitat de cada estudiant haver obtingut el grau en el moment d'iniciar el Màster.

Requeriments d'idioma:
El programa del WE-TEAM s'imparteix en anglès, per la qual cosa el domini de l'anglès és un requisit bàsic. Cal presentar un dels certificats següents, que no tinguen més de cinc anys des de l'inici del programa (setembre):

 • Certificat Cambridge B2

 • Certificat IELTS amb una puntuació general mínima de 6,5 amb almenys 6 en writing

 • Certificat TOEFL amb una puntuació mínima de 570 (paper) o 86 (Internet)

 • Certificat TOEIC amb una puntuació mínima de 1560 calculada com (puntuació de comprensió auditiva i lectura + puntuació d'escriptura i expressió oral multiplicada per 2,5)

PARTICIPANTS

Aquesta participació s'entén a dos nivells: com a membre de ple dret o com a universitat associada. Dins de les universitats de ple dret, hi ha:

ENTIDATS COLABORADORES


EMAS upv