- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]

FUTURO ALUMNO

Presentación y Folletos

Acceso al Máster en el Registro de Universidades, Centros y Títulos

Información Relevante curso actual (Profesores, Horarios...)

Información relevante próximo curso

Normativa de Integridad Académica

Preinscripción y Acceso

Secretaría ETSIT (Contactar para incidencias en matrícula, TFM, cambios de asignaturas, Exptes académicos, etc)

Pràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Ayudas y Becas

Investigación y Doctorado

Intercanvi Acadèmic

 

Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

30 places
(2024/2025)

Introducció

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i les comunicacions i la constant aparició de nous serveis i aplicacions de telecomunicació en la societat de la informació protagonitzen un futur prometedor per al sector de les telecomunicacions, en què participaran els professionals altament qualificats. Les xarxes 5G o l'internet de les coses naixen per a donar resposta a noves necessitats de la societat, en les quals un desenvolupament i utilització adequats de les tecnologies, les aplicacions, els serveis i els continguts contribuiran a l'èxit d'un model de creixement econòmic basat en l'increment de la competitivitat i la productivitat.

Objectius

El màster permet obtenir la titulació oficial de postgrau mitjançant un programa formatiu basat en matèries optatives amb continguts actualitzats i especialitzats en totes les branques de la telecomunicació, bé en anglès o bé en espanyol.

La realització del treball de fi de màster (TFM) permet posar en pràctica els coneixements adquirits en instal·lacions d'alta tecnologia i avantguarda de la UPV -líder en patents, única universitat espanyola en tots els rànquings internacionals (Xangai, QS, THE) i primera universitat en innovació i desenvolupament tecnològic per volum de resultats d'Espanya-, així com establir un vincle professional amb empreses derivades tecnològiques (spin-off) de la UPV.

La realització del treball final de màster (TFM) permet posar en pràctica els coneixements adquirits a les instal·lacions d'alta tecnologia i avantguarda de la UPV -capdavantera en patents, única universitat espanyola en tots els rànquings internacionals (Xangai, QS, THE) i primera universitat d'Espanya en innovació i desenvolupament tecnològic per volum de resultats-, així com establir un vincle professional amb empreses tecnològiques (empreses derivades, spin-off) de la UPV.

Així mateix, aquest màster fa possible l'accés a dobles titulacions amb el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (Universitat Politècnica de València) i amb el Communication Systems and Networks Master of Science (Technische Hochschüle Köln).

Estructura

Setembre-gener: 30 ECTS. 10 assignatures (presencial).

Febrer-juny: 30 ECTS. 6 seminaris: 6 ECTS. Es poden convalidar si es realitza el TFM en empreses o si es reconeixen per activitats d'I+D. Treball de fi de màster (TFM): 24 ETCS. Pot realitzar-se en universitats europees (Siena, Darmstadt, Lilla, París, etc.) o en empreses orientades a la transferència de tecnologia (AURORASAT, VLC Photonics, etc.).

Les matèries d'aquest màster estan impartides per personal catedràtic i professorat titular d'universitat del Departament de Comunicacions de la UPV, de les àrees d'Enginyeria Telemàtica i Teoria del Senyal i Comunicacions.

Les assignatures i els seminaris oferits cobreixen les àrees següents:

- Tractament digital del senyal i les seues aplicacions
- Senyals i sistemes de comunicacions
- Components i mitjans de transmissió
- Circuits i sistemes d'alta freqüència
- Tecnologies, dispositius i sistemes fotònics
- Fonaments de telemàtica
- Xarxes de comunicacions
- Prestacions de xarxes de comunicacions

Dirigit a

Personal graduat i enginyer de les àrees de Telecomunicació, Informàtica, Ciències Físiques o Industrials (especialitat Electrònica).

Professionals que desenvolupen l'activitat en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Criteris d'admissió

  • Titulacions esmentades
  • Currículum
  • Expedient acadèmic
  • Adequació del perfil

La Comissió Acadèmica del Màster s'encarregarà de regular l'admissió d'estudiants. Els criteris que es valoraran seran: l'expedient acadèmic, l'afinitat del perfil del candidat amb el contingut del màster i l'experiència professional i investigadora del candidat.

Organització

Departament de Comunicacions

RSS
 

EMAS upv