- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Màster Universitari en Enginyeria Industrial Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria Industrial habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial.

El títol d'Enginyeria Industrial ha sigut acreditat per l'agència americana ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), que li reconeix una equivalència als estudis de màster impartits als Estats Units, així com el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb les exigències professionals de l'enginyeria.

Aquest Màster confereix a l'alumnat una sòlida formació científica, així com una àmplia varietat de coneixements en diverses tecnologies industrials (mecànica, electricitat, electrònica, automàtica, materials, construccions industrials, projectes, producció, medi ambient, energia i organització industrial), que el forja com a professional multidisciplinari capaç de desenvolupar una labor professional en indústries, empreses o organismes públics, així com per a l'exercici lliure de la professió.

Registre d'universitats, centres i títols (RUCT) Registre d'universitats, centres i títols (RUCT)

Acreditat
internacionalment


EMAS upv