- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria del Formigó Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria del Formigó

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

40 places
(2023/2024)

Introducció

El formigó, el material de construcció més emprat en l'actualitat, ha permès els avanços més significatius en el camp de la construcció i constitueix un pilar bàsic en la indústria de la prefabricació. L'estudi dels conglomerants, de les addicions i la correlació entre les propietats microscòpiques i macroscòpiques del formigó són un bon punt de partida per a aprofundir en l'estudi del formigó des de tots els vessants. Tots aquests aspectes s'aborden tenint en compte criteris de qualitat, seguretat, sostenibilitat, cooperació per al desenvolupament i responsabilitat social corporativa.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest Màster és proporcionar un ampli coneixement sobre el formigó com a material de construcció, i també les habilitats necessàries per a l'anàlisi i el disseny d'estructures de formigó.

Aquests estudis estan orientats a la formació de professionals, investigadors i docents, especialistes en alguns dels següents camps del formigó:

 • Propietats fisicoquímiques i tecnològiques dels formigons i dels materials constituents convencionals i avançats; fabricació i aplicacions.
 • Propietats fisicoquímiques i tecnològiques dels materials per a la reparació de construccions de formigó estructural; aplicacions.
 • Procediments constructius, maquinària i mitjans auxiliars per a la construcció d'estructures de formigó convencionals i singulars.
 • Durabilitat de les construccions de formigó i mesures de protecció.
 • Aspectes mediambientals i cicle de vida del formigó.
 • Avaluació i diagnòstic de construccions de formigó estructural; mètodes, mecanismes i mitjans per a la reparació i rehabilitació.
 • Comportament mecanicoresistent de les construccions de formigó estructural; modelització numèrica i anàlisi experimental.
 • Disseny, optimació i projecte de construccions de formigó.
 • Construcció industrialitzada i prefabricació.

Dirigit a

Persones amb les titulacions següents: Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial, Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria de Materials, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Tècnica Agrícola i altres titulacions equivalents.

Criteris d'admissió

 • Titulacions esmentades
 • Expedient acadèmic
 • Adequació al perfil

Organització

Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv