- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria del Formigó

Màster Universitari en Enginyeria del Formigó Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria del Formigó té el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb escreix les exigències professionals de l'enginyeria.

El formigó, el material de construcció més emprat en l'actualitat, ha permès els avanços més significatius en el camp de la construcció i constitueix un pilar bàsic en la indústria de la prefabricació.

L'estudi dels conglomerants, de les addicions i la correlació entre les propietats microscòpiques i macroscòpiques del formigó són un bon punt de partida per a aprofundir en l'estudi del formigó des de tots els vessants. Tots aquests aspectes s'aborden tenint en compte criteris de qualitat, seguretat, sostenibilitat, cooperació per al desenvolupament i responsabilitat social corporativa.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv