- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'enginyeria civil proporciona solucions sostenibles als problemes d'integració de les infraestructures amb el medi ambient i la societat. La planificació de les ciutats i els seus serveis; el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres; la defensa de les costes i platges; la seguretat enfront de riuades i terratrèmols; el disseny i la construcció de ponts, túnels, preses i ports, o la gestió integrada de projectes i obres constitueixen les activitats més habituals de l'enginyeria civil.

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyeria de camins, canals i ports. Els enginyers de Camins, Canals i Ports titulats per la UPV han aconseguit històricament una preparació altament reconeguda per la societat, en la qual es combina el rigor tècnic amb el desenvolupament de la creativitat, la interdisciplinarietat i el respecte pel medi ambient.

El título de Enginyeria de Camins, Canals i Ports ha sigut acreditat per l'agència americana ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), que li reconeix una equivalència als estudis de màster impartits als Estats Units, així com el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb les exigències professionals de l'enginyeria.

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports té una càrrega lectiva de 120 ECTS en dos cursos, i cobreix les matèries d'ampliació científica, tecnologia específica de l'enginyeria de camins i intensificació en algun àmbit concret de la professió (enginyeria urbana, enginyeria estructural, ordenació del territori, planificació del transport, enginyeria ambiental, enginyeria portuària, gestió de projectes...).


EMAS upv