- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]



Premio Extraordinario Consejo Social 2013

Presentación Máster Biotecnologia Biomedica

Comisiones del Máster Biotecnología Biomédica 2022-23

Comisiones del Máster Biotecnología Biomédica 2021-2022

Comisiones del Máster Biotecnología Biomédica 2020-2021

Comisiones del Máster Biotecnología Biomédica 2019-2020

Comisiones del Máster de Biotecnologia Biomédica 2018-19

Horarios

Requisito lingüístico

Profesores invitados

Pràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Intercanvi Acadèmic

 

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

25 places
(2022/2023)

Introducció

La biotecnologia biomèdica és la frontera entre la recerca bàsica de la biomedicina i les aplicacions ja establides de la biotecnologia mèdica, i es refereix a la generació de noves eines biotecnològiques per a la recerca, el diagnòstic i el tractament de les malalties.

La biotecnologia biomèdica és un nom nou per a aquesta situació d'efervescència creadora que es viu als centres de recerca públics i privats, on el desenvolupament de noves eines amb valor potencial per a la medicina és constant, encara que solament unes poques arriben a incorporar-se a la pràctica mèdica. Aquesta enorme vitalitat de la biotecnologia biomèdica és el fet que justifica que s'oferisca un màster universitari amb aquesta denominació.

Objectius

La finalitat del títol de Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica és que l'estudiant adquirisca formació avançada en biotecnologia molecular i cel·lular i de caràcter multidisciplinari. Això significa l'adquisició de coneixements bàsics aplicats al diagnòstic i la teràpia de malalties humanes, com també la integració amb el món de la recerca, clínic, farmacèutic i empresarial. L'orientació d'aquest Màster és, per tant, doble: investigadora i professional, la qual cosa reflecteix l'estat actual de la biotecnologia biomèdica.

L'objectiu del Màster és que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements bàsics amb les necessitats mèdiques en un context de recerca translacional (bench to bedside), la qual cosa comportarà saber enfrontar-se a la complexitat de formular judicis sobre qüestions de biotecnologia biomèdica que incloguen reflexions sobre les possibilitats tècniques de diagnòstics i teràpies; com també de les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements.

Dirigit a

Alumnes que acrediten estar en possessió del títol de grau d'alguna de les titulacions espanyoles següents:

Graus de Ciències de la Vida: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Química, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Ciència i Tecnologia d'Aliments, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

També es consideraran altres graus equivalents d'universitats estrangeres en les àrees de Biotecnologia, Ciències de la Salut, Biologia i Química.

Organització

Departament de Biotecnologia

Participants

  • Institut de Biomedicina de València (Consell Superior d'Investigacions Científiques)
  • Centre d'Investigació Príncep Felip de València
  • Biotecnologia de la Comunitat Valenciana (BIOVAL)

Entitats col·laboradores

  • Associació Espanyola de Bioempreses
  • Associació d'Empreses Biotecnològiques de la Comunitat Valenciana
  • Agència Valenciana de Salut (Hospital General Universitari i Hospital Universitari La Fe)

RSS
 

EMAS upv