- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]Premio Extraordinario Consejo Social 2013

Comisiones del Máster Biotecnología Biomédica 2019-2020

Comisiones del Máster de Biotecnologia Biomédica 2018-19

Horarios

Profesores invitados

Pràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Intercanvi Acadèmic

 

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

La finalitat del títol de Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica és que l'estudiant adquirisca formació avançada en biotecnologia molecular i cel·lular i de caràcter multidisciplinari.

Això significa l'adquisició de coneixements bàsics aplicats al diagnòstic i la teràpia de malalties humanes, com també la integració amb el món de la recerca, clínic, farmacèutic i empresarial. L'orientació d'aquest Màster és, per tant, doble: investigadora i professional, la qual cosa reflecteix l'estat actual de la biotecnologia biomèdica.

RSS
 

EMAS upv