- -
UPV
 

Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia

Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'objectiu del Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia és formar investigadors amb capacitat per a planificar i resoldre projectes d'arts visuals i multimèdia de manera interdisciplinària, incidint en els aspectes creatius, conceptuals, tècnics i reflexius, conjuminant el sentit crític propi de les humanitats i les aplicacions tecnocientífiques de la cultura de l'ordinador. Al final del Màster els estudiants han de ser capaços de:

    • Integrar-se amb responsabilitat en el context social com a investigadors conscients de la incidència de les TIC en la societat contemporània.

    • Contextualitzar la pràctica artística multimèdia en el camp emergent d'investigació denominat art-ciència-tecnologia-societat (ACTS); i considerar també l'expansió d'aquest camp per altres àrees afins de l'esfera pública i els mitjans de comunicació de massa.

    • Aplicar les metodologies de recerca pròpies de les arts visuals i multimèdia a fi de fer noves aportacions a les línies de recerca que configuren el Màster

    • Assimilar els recursos metodològics necessaris per a autogenerar un sistema de formació permanent


EMAS upv