- -
UPV
 

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge

240 crèdits
4 cursos

Crèdit 19,27€
(2020/2021)
Permet accedir a beques

50 places
(2020/2021)

Nota de tall 6,67
(2020/2021)

Presentació del grau

La carrera explica el funcionament dels sistemes emprats per a codificar, transmetre, rebre i processar informació en qualsevol format, ja siga àudio, vídeo o dades, a través de diferents mitjans. A més, inclou l'estudi de sistemes i equips d'àudio i vídeo, així com el disseny de locals per a producció i enregistrament de material audiovisual.

El pla d'estudis té un enfocament pràctic que emula situacions de l'àmbit professional, i completa la formació amb idiomes, economia, organització d'empreses i programació. Aquest grau habilita per a exercir la professió de l'enginyeria tècnica de Telecomunicació en les especialitats de So i Imatge, o de Sistemes de Telecomunicació.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE.

Eixides professionals

Les eixides laborals del grau són molt variades, des d'empreses de telecomunicacions, telefonia mòbil, electrònica, programació, telemàtica, difusió de televisió, operadors globals, etc., fins a empreses del sector audiovisual, com ara: estudis de ràdio i televisió, enregistrament, doblatge, condicionament acústic, consultories...

El títol també habilita per a l'exercici lliure de la professió, per a ocupar places tècniques en l'administració pública o per a exercir la docència i la investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Aquest grau fomenta la mobilitat del seu estudiantat, per la qual cosa té signats un gran nombre de convenis d'intercanvi amb universitats de tot Europa i la resta del món, a més d'acords de doble titulació.

L'alumnat té la possibilitat de realitzar pràctiques en una gran varietat d'empreses del sector, fins i tot a l'estranger. Aquesta activitat, a més d'aportar una valuosa experiència professional durant els estudis, permet obtenir crèdits optatius o desenvolupar el treball final de grau.

Continuació d'estudis

Amb l'obtenció d'aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, que habilita per a l'exercici d'aquesta professió.

A més, es pot accedir a diferents màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria Acústica; Postproducció Digital, i Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'ingrés en qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 91,50 76,50 0,00 12,00 240,00


EMAS upv