- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Aeroespacial Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Aeroespacial

240 crèdits
4 cursos

Crèdit 19,27€
(2020/2021)
Permet accedir a beques

120 places
(2020/2021)

Nota de tall 13,16
(2020/2021)

Presentació del grau

El Grau en Enginyeria Aeroespacial té per objectiu formar científicament i tècnicament professionals que satisfacen les necessitats de la indústria i l'administració aeronàutica, el transport aeri, així com la investigació en els camps aeronàutic i aeroespacial. La seua sòlida i profunda formació cientificotècnica culmina amb el desenvolupament d'una tecnologia específica (aeronaus, aeronavegació o propulsió), que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria tècnica aeronàutica en cadascun dels seus àmbits.

Títol acreditat internacionalment amb els segells EUR-ACE i ABET.

Eixides professionals

Treballaràs en el sector aeronàutic: disseny i manteniment d'aeronaus i sistemes propulsius, aerolínies, gestió d'aeroports i infraestructures aeroespacials, sector militar... així com en altres sectors de la indústria del transport. També podràs exercir lliurement la professió com a emprenedor/a, assessor/a, consultor/a; optar per l'Administració, l'I+D+i o la docència.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'estudiantat podrà completar la formació a l'estranger gràcies als nombrosos convenis signats amb universitats internacionals de prestigi (SUPAERO, Universitat Tècnica de Munic, Universitat d'Illinois, Institut de Tecnologia de Geòrgia, UNSW...).

A més, podrà realitzar pràctiques en empreses (que, en alguns casos, inclouen l'elaboració del TFG) per a conèixer la realitat professional sota la tutela de personal tècnic de l'empresa i de professorat de la titulació.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al M. U. en Enginyeria Aeronàutica, que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria aeronàutica.

A més, es pot accedir als següents M. U. impartits per la UPV: Enginyeria Mecànica; Motors de Combustió Interna Alternatius; Enginyeria del Manteniment; Automàtica i Informàtica Industrial; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador, i Gestió d'Empreses, Productes i Serveis.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 88,50 79,50 0,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.
Amb aquest programa podràs obtenir la reserva automàtica en el màster de referència des del moment de la preinscripció en el grau
Avançat al futur!


EMAS upv