- -
UPV
 
Inici UPV :: Organització :: La institució :: Pla Estratègic :: Presentació

Presentació del Pla Estratègic UPV 2020
President de la Comisió del Pla Estratègic 

UPV, un impuls decisiu en la societat.


El Pla estratègic 2020 naix amb la missió d'aconseguir que la UPV done un impuls decisiu en la societat a la qual serveix, entesa en sentit ampli, sense fronteres geogràfiques ni culturals. Un compromís irrenunciable per a una universitat pública, a pesar que en els últims anys està veient amenaçada la seua progressió en els àmbits formatius i científics, a més de tenir dificultats per a la retenció i l'adquisició del talent a causa de les restriccions econòmiques a què està sotmesa. La UPV afronta el futur amb decisió per a canviar aquesta situació i aconseguir ser un element d'influència i transformació en la societat del segle XXI.


Són moltes les formes en les quals la UPV pot i deu generar aquest impuls decisiu. En primer lloc, desenvolupant una formació de qualitat, fent que els nostres estudiants adquirisquen les competències necessàries per a aportar valor en el seu desenvolupament professional i personal, i sent conscients que les necessitats formatives són canviants i s'han de desenvolupar al llarg de tota la vida. Hem de potenciar tots aquells aspectes que permeten que els nostres estudiants continuen lligats a la universitat de manera permanent i siguen un element d'unió entre la societat en la qual desenvolupen la seua labor professional i la nostra universitat.


En segon lloc, hem de continuar desenvolupant una recerca de qualitat, una recerca rellevant per a les necessitats de les empreses i institucions geogràficament més properes. Aquest és un compromís irrenunciable amb el territori i la societat en els quals ens integrem, però sense oblidar el component d'internacionalització, cada ve¬gada més predominant, i que avui cal tenir en compte si no es vol caure en localismes que, a la llarga, poden ser factors limitadors del desenvolupament. En un món interconnectat, han de jugar un paper fonamental les aliances institucionals i empresarials en sentit ampli, que permeten un intercanvi fluït de coneixement que contribuïsca al progrés mutu.


En tercer lloc, i lligada a l'anterior, la UPV ha de mobilitzar la seua recerca per a aconseguir fer-la més transferible, d'aplicació més directa, quasi immediata, de nou centrant-se en l'entorn geogràfic més proper, el més necessitat de la nostra aportació intel·lectual per a aconseguir que els productes siguen innovadors i tinguen un major valor afegit per a poder competir amb més garanties en el mercat global. Cal cercar, en els elements diferenciadors que ens caracteritzen intel·lectualment i territorialment, un avantatge competitiu.


Finalment, la UPV ha d'orientar la seua missió docent, investigadora i de transferència dins d'un marc concret, fomentant valors i seguint unes línies d'actuació que la societat ens exigeix avui més que mai. Hem de mantenir un compromís ineludible amb l'ús dels recursos públics, cercar-ne l'eficiència i posar tots els mitjans necessaris per a aconseguir ser transparents en la nostra actuació. Hem de ser respectuosos amb les persones que formen la nostra institució, socialment compromesos amb les problemàtiques del nostre entorn i amb un ineludible com¬promís de sostenibilitat mediambiental.


El Pla estratègic UPV2020 s'ha cimentat i articulat a través dels conceptes que s'han presentat breument en els paràgrafs anteriors i que es veuen desenvolupats i completats a través de la missió, la visió i els valors. Aquests tres conceptes són comuns en la definició de qualsevol pla estratègic. Al costat d'aquests conceptes clàssics, aquest Pla estratègic s'ha dissenyat posant l'èmfasi en el concepte de repte estratègic, que enfoca de manera concreta la visió de la institució a través de cinc grans línies d'actuació. A partir dels reptes s'han concretat definitivament 21 projectes estratègics, amb objectius i plans d'acció estructurats, i amb mesurables que permeten determinar el progrés en la posada en acció dels projectes.


Si som capaços de moure'ns en aquestes direccions de manera focalitzada, ordenada i sistemàtica, crec sincerament que serem capaços de progressar adequadament en la nostra missió i avançarem cap a la creació d'una reputació cada vegada més sòlida de la nostra institució, que aconseguisca donar un impuls decisiu a la nostra societat.
Miguel Andrés Martínez Iranzo
Ex Vicerector d'Assumptes Econòmics i Planificació de la Universitat Politècnica de València
UPV
UPV
UPV
UPV

EMAS upv