- -
UPV
 
Inici UPV :: Organització :: La institució :: Pla Estratègic

Presentació del Pla Estratègic UPV 2020
Rector 

Les universitats estan destinades a exercir un paper fonamental en la societat del coneixement en la qual estem immersos. Una societat dinàmica com mai en què cada vegada és més necessari disposar d'una gran capacitat d'adaptació. L'èxit en l'adaptació sembla implicar la reorientació meditada i escalonada de les capacitats d'avui cap a les necessàries del demà.


La Universitat Politècnica de València és una institució amb capacitat per a liderar els canvis i les demandes de l'entorn, característica que li atorga un gran valor però que, al mateix temps, li exigeix l'adopció de formes prò¬pies d'organització i de funcionament. Aquesta realitat és el que ha justificat de manera especial la necessitat d'elaborar un nou Pla estratègic, com a eina de gestió institucional i de definició de línies de treball, com també de suport per a la presa de decisions.


La planificació és un aval de flexibilitat davant del canvi, una garantia d'evolució coherent, tant per al bon funciona¬ment intern com per a sol·licitar a la societat allò que considerem just per a la Universitat Politècnica de València. Sol·licitar amb coherència el paper que mereix exercir la UPV i el tracte que la societat ha de donar-li, requereix que tots i cadascun dels seus membres responguem amb l'esforç diari, amb una faena ben feta i posant en el que fem el millor de nosaltres mateixos.


L'elaboració del Pla estratègic 2015-2020 s'ha dut a terme en dues fases. En la primera s'ha concretat la missió, la visió i els valors compartits per la comunitat universitària que han de caracteritzar la UPV. En la segona fase s'ha definit una estratègia sobre la base de reptes i projectes, degudament acompanyats de la seqüència tem¬poral de realització i dels indicadors i responsables del compliment, per tal d'estructurar el Pla d'acord amb els pressupostos anuals corresponents.


El Pla s'ha concebut amb una filosofia de revisió contínua. És un document dinàmic que es revisarà anualment i que concretarà la programació d'actuacions de cada any, ja que tant la institució com la societat a la qual dóna servei estan inserides en un procés permanent de canvi que, de ben segur, continuarà modificant les circumstàn¬cies actuals en què aquest Pla s'ha elaborat.


Per acabar, desitge expressar el meu agraïment més sincer i felicitació a totes les persones que han col·laborat activament en l'elaboració del nostre Pla estratègic, especialment als membres de la Comissió. El seu interès i la reiterada demostració de tenacitat en el treball i de convicció en els objectius han aconseguit transmetre'ns a tots la il·lusió per aquest decisiu projecte.


En tot el procés hem volgut que no siga únicament el pla estratègic de l'equip rectoral, sinó que siga el pla de totes les persones que formen part de la comunitat universitària, com a agents de la UPV, i de tots aquells que se senten, d'una manera o altra, vinculats a la Universitat Politècnica de València i aspiren a millorar-la en benefici de la societat. En tot el procés hem volgut que no siga únicament el pla estratègic de l'equip rectoral, sinó que siga el pla de totes les persones que formen part de la comunitat universitària, com a agents de la UPV, i de tots aquells que se senten, d'una manera o altra, vinculats a la Universitat Politècnica de València i aspiren a millorar-la en benefici de la societat.
Francisco José Mora Mas
Rector de la Universitat Politècnica de València
UPV
UPV
UPV
UPV

EMAS upv