- -
UPV
 
Inici UPV :: Organització :: La institució :: Pla Estratègic :: Presentació

Presentació del Pla Estratègic UPV 2020
Presidenta del Consell Social 

El dinamisme que caracteritza la Universitat Politècnica de València fa necessari sotmetre les seues línies mestres d'actuació a una actualització constant per a adaptar-se a les noves realitats. Avui, més que mai, el sistema uni¬versitari juga un paper clau en el nostre avanç constant cap a l'economia del coneixement. Des de la perspectiva del Consell Social, entenem que la universitat ha de funcionar com a autèntic motor de transformació econòmica i social, i com a poderós factor de competitivitat internacional. Precisament, aquest concepte és el que impregna tot l'esperit del Pla estratègic UPV 2020, que estableix les principals línies d'actuació de la Universitat Politècnica de València en els pròxims anys i que ha sigut dissenyat com un document viu, sotmès a una revisió anual, per a facilitar-ne l'adaptació als canvis constants de la nostra societat.


Un dels projectes més importants en els quals s'ha embarcat la Universitat Politècnica de València en l'últim exer¬cici és, sens dubte, la revisió del seu Pla estratègic, una empresa fonamental per a facilitar l'adaptació d'aquesta institució a un context socioeconòmic que, en els últims anys, ha estat sotmès a forts canvis.


Des de la més àmplia ambició, però partint d'un enfocament clarament realista, el Pla estratègic dóna bon compte des del principi de quins seran els grans trets que caracteritzaran la UPV en els pròxims anys: una oferta formativa de qualitat per a tots els estudiants, i el foment de la investigació i la transferència tecnològica cap al nostre teixit productiu més pròxim. Tot això, amb l'objectiu d'incrementar la contribució de la Universitat Politècnica de València en l'avanç de la societat en la qual es troba immersa. La UPV sap que compta amb la labor de tots els membres que conformem el seu Consell Social per a garantir el compliment dels reptes marcats, que contribuiran a consolidar encara més aquesta universitat com una institució educativa de referència.


La implicació de tota la comunitat universitària en el desenvolupament d'aquest nou Pla estratègic s'erigeix com una garantia d'èxit, i mostra, una vegada més, que la UPV és una institució oberta amb clara vocació d'involucrar, d'una manera o d'una altra, tots els agents que en formen part.


Per a finalitzar, desitge mostrar el més sincer agraïment a l'equip de treball que, coordinat pel Vicerectorat d'Assumptes Econòmics i Planificació, ha col·laborat en la redacció d'aquest Pla estratègic UPV 2020, com també a tota la comunitat universitària que s'ha involucrat activament en aquest projecte.
Mónica Bragado Cabeza
Presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de València
UPV
UPV
UPV
UPV

EMAS upv