- -
UPV
 

Una estratègia de quatre anys

El Pla de la UPV per a convertir-se en una universitat més sostenible està en mans de tota la comunitat

[ 22/09/2023 ]

Som una universitat sostenible? Quin és el compromís de la Universitat Politècnica de València en pro d'una sostenibilitat real? Compleix la comunitat universitària els objectius marcats? Aquestes i altres preguntes tenen la resposta en el Pla estratègic de mobilitat sostenible 2023-2027 de la UPV, un document elaborat sobre la base de les respostes obtingudes en una enquesta realitzada als tres campus (Vera, Gandia i Alcoi) al maig del 2022. I aquests van ser els resultats.

Com es comporta la comunitat universitària

La dada més significativa és com arriba la comunitat universitària a cada campus. Al campus d'Alcoi, el 51% de les persones enquestades van afirmar que hi acudeixen a peu; la dada més alta que es recull a les tres seus de la UPV. Un 43% va a la Universitat en vehicle privat, mentre que l'ús del transport públic cau al 4%, i el de la bicicleta i el patinet, al 2%.

A Gandia, prima el vehicle privat: un 40% de les persones enquestades opten per aquest transport; seguit de les que hi apleguen a peu (28%), i molt a prop per les persones usuàries del transport públic (23%). El mitjà menys utilitzat per a arribar al campus de Gandia és la bicicleta o el patinet, amb un 9% de persones.

Al campus de Vera, a València, el comportament està menys polaritzat. La majoria de la gent (33%), arriba al campus en vehicle privat; un 27% de les persones hi apleguen en transport públic; un 22% opten per la bicicleta o el patinet, i un 18% venen a peu.

Pla Estratègic de Mobilitat Sostenible

Després d'aquests resultats, l'Àrea de Medi Ambient va elaborar el Pla estratègic de mobilitat sostenible 2023-2027, un document que es pot consultar de manera íntegra en aquest enllaç.

Els objectius marcats en aquest pla són realitzar una gestió eficaç i participativa de la mobilitat; fomentar els desplaçaments a peu, amb bicicleta i l'ús del transport públic; fomentar l'ús racional del vehicle privat; minimitzar la sinistralitat per raons de mobilitat, tant en desplaçaments interns com externs; i fomentar l'educació i participació de la comunitat universitària en aquesta matèria.

I tots tenen una cosa en comú: és necessària la participació de tota la comunitat universitària.

Set línies estratègiques

Però, com es preveu aconseguir aquests objectius? El Pla estratègic de mobilitat sostenible s'ha marcat set línies estratègiques, cadascuna amb uns objectius molt concrets en forma i temps.

Línia estratègica I. Gestió de la mobilitat i foment de les noves tecnologies

En aquesta primera línia, s'estableixen com a objectius la col·laboració amb agents locals de València, Gandia i Alcoi; el foment del teletreball, i el desenvolupament d'un portal web que integre informació sobre les xarxes de transport d'accés al campus de Vera, així com una app mòbil per a permetre la compra i validació de títols.

Línia estratègica II. Foment dels desplaçaments per a vianants

Per a fomentar aquesta estratègia, al campus de Vera els objectius passen per la creació d'itineraris amb ombra per a vianants que permeten creuar el campus; la conversió en zona de vianants de l'aparcament en superfície P1A, o la millora de la continuïtat de l'itinerari per a vianants al sud de l'edifici 8P.

Línia estratègica III. Foment de la mobilitat amb bicicleta

En aquest cas, els objectius passen per mantenir converses amb els ajuntaments de València, Gandia i Alcoi perquè es fomente la xarxa de carrils bici a les zones pròximes a la Universitat; l'estudi d'un sistema de préstec propi de bicicletes i patinets per a la mobilitat interior a la UPV; la instal·lació d'aparcaments tancats per a bicis i patinets elèctrics en els pàrquings subterranis dels tres campus, i ajudes al personal de la UPV dirigides al foment de l'ús de bicicletes.

Línia estratègica IV. Promoció de l'ús del transport públic col·lectiu

Aquesta línia es basa en la millora dels serveis de tren i autobús als tres campus, així com la creació d'una línia llançadora d'autobús urbà que connecte l'Estació del Nord amb el campus de Vera, i descomptes o ajudes econòmiques a la comunitat universitària per al foment del transport públic col·lectiu.

Línia estratègica V. Ús racional del vehicle privat

A través de la gestió dels aparcaments de vehicles motoritzats a la UPV; el foment dels desplaçaments compartits cap a la UPV, i la instal·lació i gestió de carregadors per a vehicles elèctrics als tres campus.

Línia estratègica VI. Gestió de la distribució de les mercaderies i els serveis externalitzats

Una línia que es pretén continuar elaborant un pla de zones de càrrega i descàrrega als campus, així com un horari i el foment de la mobilitat sostenible en els serveis externalitzats.

Línia estratègica VII. Sensibilització i participació de la comunitat universitària

Aquesta última línia s'ha marcat com a objectiu a assolir en els pròxims anys; la celebració de la Setmana de la Mobilitat al mes de setembre, i el foment de la participació de la comunitat universitària mitjançant la proposta d'accions de laboratori viu (living lab) relacionades amb la mobilitat sostenible.

El Pla estratègic de mobilitat sostenible és l'eina que guiarà la comunitat universitària per a convertir la Universitat Politècnica de València en una universitat més sostenible, un dels objectius establits en el Pla estratègic SIRVE.

Notícies destacades


II Premis Investigació UPV II Premis Investigació UPV
La Universitat Politècnica de València reconeix al seu personal investigador més excel·lent en una gala plena de ciència, divulgació, música i màgia amb segell UPV
Preinscripció de màsters 24-25 Preinscripció de màsters 24-25
La UPV obri la preinscripció de màsters universitaris per al curs 2024-25, en una primera fase dirigida a alumnat amb titulació estrangera sense nacionalitat ni residència a la Unió Europea
25 anys d'estudis de Turisme 25 anys d'estudis de Turisme
El campus de Gandia commemora els 25 anys d'estudis de Turisme a la UPV. Un quart de segle formant professionals per a la planificació, la gestió i la direcció de l'activitat turística
Sinergies per a la sostenibilitat Sinergies per a la sostenibilitat
La UPV acull la reunió del projecte SusTIMEability-lab, que promou l'intercanvi d'idees sobre sostenibilitat entre les universitats
Acreditació pionera en España Acreditació pionera en España
La ETSET imparteix el primer màster amb esment dual a Espanya acreditat per l'ANECA
THE por materias THE por materias
La UPV, entre las 400 mejores universidades del mundo para estudiar Informática y top 500 en Artes y Humanidades, Ingeniería, Ciencias de la Vida y Ciencias FísicasEMAS upv