Què és l’enginyeria de sistemes i automàtica?

L’enginyeria de sistemes i automàtica és una àrea interdisciplinària relacionada amb molts altres camps, principalment les matemàtiques, la física, l’electrònica i la informàtica. S’encarrega de la concepció i el desenvolupament de sistemes de manera que funcionin de forma autònoma, amb poca o cap intervenció humana.

La docència en automatització, control i optimització de processos, robòtica i visió artificial, simulació de sistemes dinàmics, fabricació flexible, etc… dins de la Universitat Politècnica de València, les desenvolupa el Departament d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica (DISA)

robòtica #control #PLC #automatització #visió #sistemes #simulació #optimització

Quines són les aplicacions?

Les aplicacions de l’enginyeria de sistemes i automàtica són molt variades: des de tecnologies de fabricació, monitorització i supervisió de processos, robòtica fins a economia i sociologia.

En general, l’automàtica s’aplica a enginyeria electrònica i electricitat, enginyeria mecànica, automoció, aeronàutica i aeroespacial… Aplicacions típiques són, per exemple, el pilot automàtic d’avions i vaixells o ABS i altres sistemes d’assistència a la conducció dels automòbils.

Quina importància té?

Es tracta d’una disciplina científica i tecnològica horitzontal vital per solucionar problemes d’automatització, control i regulació de processos, així com de decisió i optimització en àrees tecnològiques molt diverses.

Els continguts de làrea són una peça clau en la formació actualitzada dels estudiants d’enginyeries de la branca industrial i informàtica.

Últims anuncis

Informació d’actualitat, novetats i projectes