- -
UPV
 
(SRH01S01) Processos selectius de personal i (SRH01S02) Processos de provisió de PAS
Selección y Provisión del PAS (SRH01S01) Processos selectius de personal i (SRH01S02) Processos de provisió de PAS  ...

Processos selectius de personal - Descripció: Gestionar els processos selectius per a l’accés del personal fix i temporal (PAS), o generació de borses de treball. Atendre, i proporcionar informació i assessorament personalitzat, a la persona usuària, a les persones candidates i als tribunals durant el procés selectiu.

 

Processos de provisió de PAS - Descripció: Gestionar les convocatòries dels concursos de mèrits i de les convocatòries públiques de lliure designació del PAS. Gestionar la provisió temporal de llocs per mitjà de borses de treball generades en processos selectius, comissió de serveis i adscripció provisional.


EMAS upv