- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaSorteig SIE

Sistema de Calidad ISO 9001

Accés a serveis

Empresa

Alumne/a

Titulat/ada

Memòria SIE

Informació Beques

Enllaços d'interès

Horari

Localització

XVIII Jornada de Servicios Universitarios de Empleo

Política de Privacidad y Condiciones Generales del Servicio

 
Servicios

SIE logo

El Servei Integrat d'Ocupació depenent de l'Adreça Delegada d'Ocupació, és l'òrgan impulsor i gestor de quantes iniciatives s'adopten en matèria d'ocupació en la Universitat Politècnica de València i té com objectiu contribuir a la millor inserció laboral dels seus titulats. L'objectiu és prestar un servei integral, útil per a l'alumne i útil per a les empreses, amb la finalitat de facilitar a l'alumne el trànsit de la Universitat al món laboral i contribuir que les empreses troben en la Universitat Politècnica de València els professionals més qualificats, que necessiten per a seguir desenvolupant-se, en l'actual marc de la globalització.

Informació informacion
> Practiques en Empreses
Realització de pràctiques i projectes de fi de carrera en empreses i institucions en el marc dels Programes de Cooperació Educativa.

Practicas en empresa

>Practiques en l'estranger
Facilitar la realització de pràctiques en empreses situades fora del territori nacional

Practicas en el extranjero

 informació |  accés

 informació |  accés


> Gestió d'ocupació
Intermediació laboral entre empreses, alumnes i titulats, mitjançant la gestió d'ofertes i demandes d'ocupació.

Gestion de empleo

> Orientació Professional i Formació per a l'ocupació
Donar suport a alumnes i titulats en el procés d'inserció laboral així com proporcionar formació en el desenvolupament de competències.

Orientacion Formacion
 informació |  accés


 informació |  accés


> Observatori d'ocupació
Estudis de seguiment del procés d'inserció laboral dels titulats.

Observatorio empleo

> Càtedres d'empresa
Gestió de convenis per a la creació de Càtedres d'Empresa en la UPV.

Catedras
 informació |  accés

 informació |  accés

 

Altres activitats


EMAS upv