- -
UPV
 

Benvinguda de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi

L'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi (OPII) coordina la participació de la UPV en programes d'intercanvi a escala mundial.

Gestiona programes de mobilitat patrocinats per la UE, així com programes propis finançats íntegrament per la UPV, dirigits tant a estudiants com a personal docent, investigador i d'administració.

Per a informació, consultes o entrevistes, totes les comunicacions es faran per correu electrònic [opii@upvnet.upv.es] o via l'aplicació Policonsulta. L'atenció presencial es farà, a partir del 27/07/20, únicament per al lliurament o recollida de documentació original, amb cita prèvia

RSS
 

EMAS upv