- -
UPV
 
Foto principal

Benvinguda de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi

L'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi (OPII) coordina la participació de la UPV en programes d'intercanvi a escala mundial.

Gestiona programes de mobilitat patrocinats per la UE, així com programes propis finançats íntegrament per la UPV, dirigits tant a estudiants com a personal docent, investigador i d'administració.

RSS
 

EMAS upv