- -
UPV
 
Foto principal

OFICINA DE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO

L’OPII, junt amb les Oficines d’Internacionalització de les 13 Escoles/Facultats de l’UPV, forma l’Àrea d’Intercanvi Acadèmic. L’OPII coordina la participació de l’UPV en programes de intercanvi acadèmic i mobilitat internacional dirigits a estudiants i personal

En aquests moments totes les consultes són ateses per medis telemàtics: per correu electrònic [opii@upv.es] o mitjançant l’aplicació Poli[Consulta] (enllaç en la part inferior dreta).

Només s’aten presencialment per a lliurar o recollir documentació original i sempre amb cita prèvia a través de Poli[Cita] (accès en la part inferior dreta).

Seguix-nos a les Xarxes Socials:

Twitter Instagram


EMAS upv