- -
UPV
 
12/06/20
Notícia
Millora el valenciā des de casa: exercicis del C2 amb solucionari

Els exercicis poden ajudar a la preparació de les proves d’acreditació de valencià

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix exercicis del nivell C2 (Superior) de Valencià amb les claus corresponents, dins de l’apartat d’exercicis amb solucionari, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

Els exercicis poden ajudar a la preparació de les proves d’acreditació de la CIEACOVA (cieacova.com) o de la JQCV (www.jqcv.gva.es/va), o altres proves de valencià.

Continguts

En el nivell C2, hi ha exercicis d’ortografia, morfosintaxi i lèxic, amb les claus corresponents, per a ajudar a la preparació de les de les àrees de comprensió oral i expressió escrita i de coneixements gramaticals i lèxics de les proves d’acreditació:

  • ORTOGRAFIA: grafies i sons, vocalisme; síl·laba, diftong, accentuació i dièresi; elisió, apostrofació i contracció; consonantisme; la lletra h, convencions gràfiques
  • MORFOSINTAXI: el substantiu i l’adjectiu; els determinants; els pronoms personals; els pronoms relatius; les preposicions; les conjuncions; l’adverbi; la flexió verbal, sintaxi verbal
  • LÈXIC: les relacions lexicosemàntiques; refranys, locucions i frases fetes

També hi ha exercicis autocorrectius dels nivells A2, B1 i C1. Els exercicis han sigut elaborats pel professorat de formació del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Més informació: Exercicis amb solucionari


EMAS upv