- -
UPV
 
Atenció a l'usuari

Pots millorar el servei mitjançant aquest recursos:

  • Fent ús de la bústia de suggeriments, queixes i felicitacions.

  • Responent a les enquestes de satisfacció.

  • Participant en els equips de millora dels processos i serveis de l'Àrea.


EMAS upv