- -
UPV
 
Assessorament

Aquesta secció és l'encarregada bàsicament de la traducció i correcció de materials del conjunt de la UPV. Es preocupa per la correcció lingüística, i l'adequació estilística i formal dels textos. La tasca que realitza es pot resumir en els aspectes següents:
Correcció
Es tracta d'un servei de revisió lingüística dels textos que es fan en valencià, a fi que tinguen una correcció i adequació lingüística suficient.
Traducció
Es posa a disposició de les persones que no tenen un domini suficient del valencià un servei de traducció al valencià dels textos escrits en castellà.
Assessorament lingüístic
Es pot demanar assessorament sobre aspectes lingüístics de tota mena: terminologia; bibliografia (diccionaris, vocabularis, manuals, gramàtiques, models de documents, etc.); convencions gràfiques (signes de puntuació, usos dels diferents tipus de lletra, majúscules i minúscules, abreviacions, expressions numèriques, etc.); criteris de traduïbilitat dels noms; recursos informàtics...

EMAS upv