- -
UPV
 

Màster Universitari en Producció Artística Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Producció Artística

60 crèdits ECTS

Introducció

El Màster Universitari en Producció Artística va dirigit a la formació d'artistes i professionals de les arts visuals. La diversitat de perfils professionals en la demanda laboral de titulats en Belles Arts exigeix una formació diversa i en adaptació contínua. Els artistes i professionals d'arts visuals han d'estar capacitats per a engegar projectes, construir-se un futur laboral propi i actuar amb gran agilitat de moviments en l'àmbit de l'exercici lliure de la professió. Això s'aconsegueix a través del foment de l'experimentació i la recerca en el camp de la creació artística i de l'adaptació als sectors professionals de les arts visuals en què poden aplicar els coneixements tècnics i creatius adquirits. El postgrau en Art: Producció i Investigació forneix una especialització que cobreix aquesta realitat professional i, a més, estableix punts de col·laboració importants amb altres disciplines acadèmiques i figures professionals reconegudes. El títol de Màster en Producció Artística permet l'accés al Postgrau en Art: Producció i Investigació.

Amb una estructura flexible i clarament interdisciplinària, el Màster Universitari en Producció Artística desplega una oferta formativa en diversos itineraris curriculars. D'aquesta manera se supera la tradicional divisió entre tècniques i gèneres artístics per a vincular-se amb les àrees d'investigació i pràctica professional, que tendeixen a models transversals i aplicats i cobreixen, així, les necessitats formatives exigides per l'entorn. D'aquesta manera es té en compte un context que requereix un bagatge competencial polivalent i professionalitzat al nivell més alt. L'estudiant pot dissenyar-se un procés formatiu propi a través de l'especialització i la integració de diverses matèries que tinga en compte tant tendències artístiques noves com les propostes del mercat laboral.

La docència es complementa amb la realització de seminaris i tallers dirigits per artistes i professionals convidats. En l'actualitat disposem de diverses càtedres d'empresa que permeten al nostre Màster oferir beques, concursos, tallers i finançament per a estudis de recerca relacionats amb l'àmbit de les empreses signatàries.

Dirigit a

  • Persones amb titulació que vulguen ampliar formació en l'àmbit de la producció artística, especialment titulats en Belles Arts.
  • També dirigit a titulats en Comunicació Audiovisual, Disseny, Arquitectura, Informàtica, Història de l'Art, Filosofia i àrees afins.

Criteris d'admissió

Les sol·licituds es valoren tenint en compte el currículum acadèmic, professional i investigador de cada sol·licitant.

Titulacions esmentades

Expedient acadèmic

  • ·Adequació al perfil

Dossier de treballs realitzats

  • Resum del projecte de fi de màster

Organització

Facultat de Belles Arts

Participants

Departament de Dibuix, Departament d'Escultura, Departament de Pintura i Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art.

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv