- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització i Logística Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització i Logística

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

En l'actual context econòmic, les empreses necessiten, més que mai, de professionals capaços de millorar els seus sistemes productius i logístics, eliminant ineficiències i augmentant la productivitat i la competitivitat.

L'Enginyeria d'Organització i Logística és una especialitat que es distingeix d'altres titulacions perquè proporciona habilitats per a aplicar els principis de l'enginyeria, i també per a l'organització i direcció de persones i projectes.

Aquest màster universitari capacita els seus titulats per a la gestió i direcció d'empreses de producció i serveis en àrees com ara: compres, logística, producció, processos, productes, costos, recursos humans o sistemes d'informació.

Objectius

L'objectiu d'aquest màster universitari és formar professionals per a l'empresa que siguen capaces d'analitzar, modelar, dissenyar, implantar i millorar sistemes complexos compostos per persones, materials, diners, informació, màquines, tecnologia i energia, amb la finalitat d'oferir productes i serveis en el menor termini i amb la major productivitat, qualitat, fiabilitat i eficiència possibles.

Els seus titulats estaran capacitats per al disseny de sistemes productius i logístics subjectes a restriccions tècniques i de recursos; l'avaluació del rendiment d'aquests sistemes detectant i prioritzant àrees de millora, i la gestió d'aquests sistemes en funcionament.

Dirigit a

El Màster està dirigit a graduats en enginyeria i titulats en enginyeries tècniques, procedents d'universitats espanyoles i estrangeres, que estiguen interessats a complementar la formació en l'àmbit de l'Enginyeria d'Organització i la Logística.

Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció de les persones candidates que disposen d'alguna de les titulacions esmentades es basarà en l'expedient acadèmic, la idoneïtat del perfil de formació amb el programa formatiu del Màster, el currículum professional de l'alumne/a, la formació complementària i altres mèrits d'interès.

Organització

Escola Politècnica Superior d'Alcoi

Participants

Departament d'Organització d'Empreses, Departament d'Estadística i Investigació Operativa, Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials, Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera, Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica, Departament d'Enginyeria de la Construcció i Projectes d'Enginyeria, Departament d'Enginyeria Química i Nuclear, Departament de Projectes d'Enginyeria, Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports.


EMAS upv